Kierownicy jednostek podległych

Kierownicy jednostek podległych

Oświadczenia majątkowe 2022 - Kierownicy jednostek podległych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

Oświadczenia majątkowe 2021 - Kierownicy jednostek podległych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

Oświadczenia majątkowe 2020 - Kierownicy jednostek podległych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu [...]

Oświadczenia majątkowe 2019 - Kierownicy jednostek podległych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejOsoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie Oświadczenie majątkowe 2018 [...]

Oświadczenia majątkowe 2018 - Kierownicy jednostek podległych

Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

metryczka