2003

2003 | 2004 | 2005 | 2006

2003

Zarządzenie Nr 26/2003 w sprawie przekazywania informacji w celu aktualizacji danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 26/2003 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie: przekazywania informacji w celu aktualizacji danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej. §1. Do przekazywania informacji w celu aktualizacji [...]

Zarządzenir Nr 27/2003 w sprawie Powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2003 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z 1998 roku) w [...]

Zarządzenie Nr 28/2003 w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej w miejscowości Kozłowo

Zarządzenie Nr 28/2003 Wójta Gminy w Kozłowie z dnia 2 września 2003r. w sprawie: zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej w [...]

Zarządzenie Nr 29/2003 Wóta Gminy w Kozłowie w sprawie budżetu gminy na 2003r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2003 WÓJTA GMINY W KOZŁOWIE z dnia 30 września 2003 roku w sprawie: budżetu gminy na 2003 rok Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 30/2003 Wójta Gminy w Kozłowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr 30/2003 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 02 października 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozłowie. [...]

Zarządzenie Nr 31/2003 Wójta Gminy w Kozłowie w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 31/2003 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U.Nr [...]

metryczka