2006

2003 | 2004 | 2005 | 2006

2006

Zarządzenie Wójta Gminy nr 1/2006 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Kozłowie

ZARZĄDZENIE Nr 1/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 lutego 2006r. w sprawie: wyznaczenia Pana Piotra Radziewicza na administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Kozłowo. Na podstawie art. 36 ust.3 ustawy z dnia [...]

Zarządzeni Nr 2/2006 w sprawie wyznaczenia zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji

ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 01 lutego 2006r. w sprawie: wyznaczenia Pana Wojciecha Wójtowicza na zastępcę administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Kozłowo. Na [...]

Zarządzenie Wójta Gminy 4/2006 w sprawie zmian w budżecie gminyna 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2006 WÓJTA GMINY W KOZŁOWIE z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 [...]

Zarządzenie Wóta Gminy Nr 5/2006 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE Nr 5/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla [...]

Zarządzenie Nr 6/2006 Wójta Gminy Kozłowo w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 6/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie: ustanowienia dnia wolnego od pracy W związku z wydaną decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. o ustaleniu dnia 26 maja 2006 r. dniem [...]

Zarządzenie 7/2006 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego w Gminie Kozłowo w roku 2006

ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 Wójta Gminy Kozłowo – Szefa Obrony Cywilnej Gminy zdnia 25 maja 2006 r. w sprawie: realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego w gminie Kozłowo w roku 2006 Na podstawie art. 17 [...]

Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2006 WÓJTA GMINY W KOZŁOWIE z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. [...]

Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy w sprawie organizacji służby służby

ZARZĄDZENIE Nr 9/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: organizacji służby ,,Stałego Dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Gminie Kozłowo Na podstawie §1 ust. [...]

Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy w sprawie organizacji i składu osobowego Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Kozłowie

ZARZĄDZENIE Nr 10/2006 Wójta Gminy Kozłowe z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: organizacji i składu osobowego Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Kozłowie. Na podstawie §1 ust. 2 pkt 6 i ust 3 [...]

Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy w sprawie powołania komisji egzaminacyjnj dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyiela mianowanego.

Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej [...]

Zarządzenie Nr 13/2006 Wójta Gminy w sprawie ustalenia zasad wynagradzania ekspertów za prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 13/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania ekspertów za prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 14/2006 Wójta Gminy w sprawie powolania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 lipca 2006 roki w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U.Nr [...]

Zarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy w sprawie organizacji ruchu na drodze wewnętrznej w miejscowości Szkotowo.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie: organizacji ruchu na drodze wewnętrznej w miejscowości Szkotowo Na [...]

Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy w sprawie organizacji ochrony obiektu szczególnie ważnego dla obronności państwa.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie organizacji ochrony obiektu szczególnie ważnego dla obronności państwa. Na [...]

Zarządzenie Nr 17/2006 Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 17/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy Prawo [...]

Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy w sprawie realizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kozłowo.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie: realizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kozłowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku [...]

Zarządznie Nr 19/2006 Wójta Gminy w sprawie realizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Kozłowo.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie: realizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Kozłowo. Na podstawie §3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie: zasad udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Kozłowie

Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie: zasad udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Kozłowie [...]

metryczka