Wybory samorządowe 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 - STRONA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (45kB) pdf

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (36kB) pdf


PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KOZŁOWO (130kB) pdf


PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY W KOZŁOWIE WRAZ Z ZESTAWIENIEM WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGACH WYBORCZYCH (564kB) pdf

---------------------

Kalendarz wyborczy - ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. poz. 1134 (749kB) pdf

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.04.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzeń Woj. Warm.-Maz. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku, rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazur (3520kB) pdf

Zarządzenie Nr 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 stycznia 2014 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa warmińsko-mazurskiego (348kB) pdf

Informacja Orange w sprawie niewyrażenia zgody na umieszczanie materiałów wyborczych na urządzeniach technicznych tj, słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych (127kB) pdf

----------------------------
Uchwała Nr XXIII/203/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 września 2012 w sprawie podziału gminy Kozłowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (312kB) pdf

UCHWAŁA NR XXVI/234/2012 RADY GMINY W KOZŁOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Kozłowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. (182kB) pdf

UCHWAŁA NR XXXVI/308/2013 RADY GMINY W KOZŁOWIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: podziału gminy Kozłowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nr (201kB) pdf

----------------------------
Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie w sprawie powołania pełnomocnika ds obsługi informatycznej (121kB) pdf

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych (169kB) pdf

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (170kB) pdf

Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kozłowo (197kB) pdf

Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (525kB) pdf

Uchwała Nr 14/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kozłowo (289kB) pdf

Uchwała Nr 15/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Rogożu (167kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (157kB) pdf

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach (103kB) pdf

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie w sprawie zmiany w pełnieniu dyżurów (105kB) pdf

Informacja - członek Obwodowej Komisji Wyborczej (148kB) pdf

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych wyborach do Rady Gminy w Kozłowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (53kB) pdf

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 20 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy w Kozłowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (71kB) pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Kozłowie (95kB) pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kozłowo (82kB) pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 3 listopada 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kozłowo (82kB) pdf

Komunikaty Obwodowych Komisji Wyborczych o ich składach i siedzibach (51kB) pdf

Informacja - godzina rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. (80kB) pdf

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie o pełnionych dyżurach w dniach 15 i 16 listopada 2014 r. (110kB) pdf


Zarządzenia, obwieszczenia, informacje Wójta Gminy Kozłowo

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Kozłowo w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym (198kB) pdf

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Kozłowo w sprawie upoważnienia pracowników urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności (192kB) pdf

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kozłowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (173kB) pdf

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Kozłowo w sprawie wyznaczenia w gminie Kozłowo obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (162kB) pdf

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Kozłowo w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku (145kB) pdf

Zarządzenie Nr 71_2014 Wójta Gminy Kozłowo w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych (123kB) pdf

Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Kozłowo w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kozłowo (180kB) pdf

Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Kozłowo w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i (118kB) pdf

----------
Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłowo z dnia 4 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy w Kozłowie (89kB) pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłowo w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (94kB) pdf

----------
Informacja Wójta Gminy Kozłowo o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych (92kB) pdf

Informacja Wójta Gminy Kozłowo o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania (231kB) pdf

Informacja Wójta Gminy Kozłowo w sprawie rejestru wyborców (204kB) pdf

Informacja Wójta Gminy Kozłowo o prawie do uzyskania informacji o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym (107kB) pdf

Informacja Wójta Gminy Kozłowo o możliwości sprawdzenia ujęcia w spisie wyborców (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (29 sierpnia 2014)
Opublikował: Karol Malonek (29 sierpnia 2014, 14:04:53)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (26 listopada 2014, 11:02:02)
Zmieniono: dodano WYCIĄGI Z OBWIESZCZEŃ KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22.11.2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8174