Klub Integracji Społecznej


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Klub Integracji Społecznej działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie zaprasza mieszkańców Gminy Kozłowo do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim".

Celem projektu jest:
utworzenie miejsca otwartego na potrzeby środowiska wiejskiego, które ma na celu reintegrację społeczną i zawodową osób długotrwale bezrobotnych poprzez odbudowanie i podtrzymanie umiejętności w życiu społeczności lokalnej, zdolności do samodzielnego podejmowania pracy oraz metod jej poszukiwania jak również podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowych informacji dotyczących działalności Klubu udzielają pracownicy socjalni GOPS oraz koordynator KIS w Kozłowie tel. 089 626 70 75,

Projekt finansowany za środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, środków Gminy Kozłowo, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy.


Klub Integracji Społecznej - regulamin (853kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Kalinowska (22 maja 2007)
Opublikował: Karol Malonek (22 maja 2007, 09:27:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5181